Loading

Ydy'ch cartref yn anodd i'w wresogi?

Mae cartrefi sy'n anodd i'w gwresogi yn gwastraffu ynni. Mae gwastraffu ynni yn golygu talu biliau tanwydd uwch.

Mae gan bob cartref radd effeithlonrwydd ynni rhwng A i G. Mae gan y cartrefi sydd fwyaf effeithlon o ran ynni radd A neu B. Mae gan y cartrefi sydd leiaf effeithlon o ran ynni radd E, F neu G.

Er mwyn bod yn gymwys am welliannau effeithlonrwydd ynni am ddim i'ch cartref drwy gynllun Nyth, mae'n rhaid i'ch cartref gael gradd E, F neu G.

Sut ydw i'n gwybod os oes gan fy nhŷ radd E, F neu G?

Os byddwch yn ffonio 0808 808 2244 bydd cynghorydd Nyth yn gofyn cyfres o gwestiynau i chi er mwyn helpu i ddeall pa mor ynni effeithlon yw eich cartref ac i ba fand y mae'n perthyn. Gallwch lawrlwytho rhestr o'r cwestiynau a ofynnir i chi yma.

Fel canllaw, byddai gan eiddo ym mandiau E, F neu G bob un o'r nodweddion canlynol, neu'r rhan fwyaf ohonynt, fel arfer:

  • Dim gwres canolog, neu system gwres canolog â boeler aneffeithlon iawn*
  • Silindr dŵr poeth heb ei inswleiddio
  • Waliau cadarn, waliau ceudod heb eu hinswleiddio neu waliau nad ydynt wedi'u hadeiladu'n draddodiadol
  • Llai na 100mm o inswleiddio yn yr atig
  • Ffenestri gwydr sengl
  • Dim bylbiau golau ynni isel nac unrhyw ddeunydd atal drafftiau.

Mae cartrefi sydd â phrif system wresogi sy'n defnyddio tanwydd heblaw'r prif gyflenwad nwy, yn eiddo ar wahân, yn dŷ pâr neu sydd ar ben teras hefyd yn fwy tebygol o fod yn eiddo gradd E, F neu G.

*Fel arfer byddai hyn yn golygu boeler sydd dros 15 oed ond gallai rhai boeleri mwy newydd fod yn aneffeithlon hefyd

Cymraeg