Loading

Croeso i Nyth

Cynllun Nyth Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru

Croeso i Gynllun Nyth Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru, sy'n rhan bwysig o'n gwaith er mwyn helpu i leihau nifer y cartrefi yng Nghymru sy'n ei chael hi'n anodd cadw eu cartrefi yn gynnes ac ymdopi â biliau ynni uchel.

Mae Nyth yn helpu i wneud cartrefi pobl yn gynhesach, ac yn fwy effeithlon o ran tanwydd, sydd hefyd yn gwella nifer o agweddau eraill ar eu bywydau.

Mae'r cynllun yn cynnig cyngor a chymorth diduedd am ddim i ddeiliaid cartrefi i'w helpu lleihau eu biliau ynni, ac i'r rheini sy'n gymwys, cânt becyn o welliannau ynni effeithlon i'r cartref am ddim, megis boeler newydd, gwres canolog neu inswleiddio.

Ers 2011, pan sefydlwyd y cynllun Nyth gyntaf gan Lywodraeth Cymru, mae mwy na 98,000 o gartrefi wedi elwa o gyngor a chymorth am ddim, gyda mwy na 29,000 o'r cartrefi hynny yn cael pecyn o welliannau ynni effeithlon am ddim. 

Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd talu eich biliau ynni, yna gallech chi hefyd elwa o Nyth Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru. Ffoniwch Rhadffon 0808 808 2244 i weld pa beth y gall Nyth ei gynnig i chi. 

Lesley Griffiths, 
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Llywodraeth Cymru - Rhybudd am alwadau di-wahoddiad - cliciwch yma

 

 

Cymraeg